Symbolforklaring

På hjemmesiden vil du bemærke op til flere symboler, hvis’ betydning vi her forklarer. De er tiltænkt som en hjælp til nemme pejlinger. Både i forhold til dit indkøbsbehov og i forhold til væsentlige produktoplysninger. – Ellers kan over tolvtusinde kreative produkter godt være lidt af en mundfuld.

Storkøb

Du opnår en særlig god rabat, hvis du køber en større mængde. 

B2B

Vi har målrettet varenummeret til vores erhvervs- og engroskunder, idet vi på forhånd har vurderet en god balance mellem investering og mulighed for afsætning.

Mængderabat

Køber du flere enheder af samme vare, kan det være en økonomisk fordel for dig. Bemærk dog, at du ikke  frit kan sammensætte dit køb og opnå rabat – f.eks. ved at mikse seks forskellige farver i dit indkøb. Rabatten gælder kun den pågældende vare.

Nettopris

Der gives ikke yderligere rabat

Tilbud

Denne vare er nedsat i forhold til normalprisen.

Outlet

Spar helt op til 90 % på vores outlet. Her er basisvarer, som vi sælger til nedsat pris for at gøre plads til nye sendinger, foruden udgående varenumre eller varer i små partier, indkøbt til formålet.

Papiret er syrefrit og PH-neutralt

Betyder at papiret er syrefrit og har en neutral PH værdi. Dette har en positiv betydning for papirets levetid og indvirkning på fx. billeder.

Papiret er ligninfrit

Betyder at papiret er ligninfrit og derfor har en positiv betydning for papirets levetid. 

Papiret kan anvendes til print

Papiret kan anvendes til print.

Brandfarlig

Varen er brandfarlig eller yderst brandfarlig. Forholdsregler ved brug af varen er beskrevet på emballagen blandet andet skal varen holdes væk fra antændelseskilder.

 

Miljøfarlig

Varen er miljøfarlig, hvor man skal undgå udledning til miljøet, da det har uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Forholdsregler ved brug af varen er beskrevet på emballagen.

Lokalirriterende/sundhedsskadelig

Varen er enten lokalirriterende eller sundhedsskadelig. Forholdsregler ved brug af varen er nærmere beskrevet på emballagen.

EasyKit

Den nemme genvej til en kreativ aktivitet. Komplet materialesæt, der fås i mange varianter og rækker til flere personer ad gangen.

Ny vare i sortimentet

Ny vare i sortimentet.

A mærket

Produktet begrænser såvel miljøbelastning som sundhedsskadelige virkninger hos børn, unge og voksne. Produktet overholder skærpede krav udover gældende lovgivning, fremsat af Fællesrådet for formnings- og hobbymaterialer.

CE mærket

Produktet er fremstillet efter gældende, fælleseuropæisk lovkrav om sikkerhed, sundhed og miljø.

Fødevaregodkendt

Produktet er godkendt til at komme i kontakt med fødevarer ud fra de europæiske krav i EU Forordning 1935/2004. 

Confidence in textile

Produktet er fremstillet uden brug af nogen sundhedsfarlige stoffer i den videre bearbejdning af stoffet og lever op til skærpede krav for tekstiler, der kommer i hudkontakt.

Økologisk tekstil

Produktet er fremstillet af økologisk dyrket bomuld. 

Der blaue Engel 

Der blaue Engel er et anerkendt tysk miljømærke.  Karton mærket med dette mærke er fremstillet af 100% genbrugspapir og tildeles kun de produkter, der tager mest mulig hensyn til miljøet fra fremstilling til bortskaffelse.